Over mij

Vanaf juli 2011 ben ik actief als zelfstandig ondernemer. In mijn dertigjarige loopbaan heb ik mij ontwikkeld van net afgestudeerd scheepsbouwkundig ingenieur tot zeer ervaren manager. Hierbij heb ik mij alle facetten van ontwerp, engineering, productiemanagement en als laatste algemeen management, eigen gemaakt. Mijn volledige CV is te vinden op LinkedIn.

Mijn aanpak kenmerkt zich door een benadering vanuit het denken in processen. Deze denkwijze is, naar mijn mening, uitermate goed toepasbaar op het ontwikkelen en aanpassen van organisaties. Ook bij het opstarten en de verdere uitwerking van complexe projecten is deze manier van werken feitelijk onmisbaar. Het werken vanuit processen brengt impliciet met zich mee dat direct een helder en continu inzicht wordt verkregen in de structuur en doorlooptijd, voortgang en kostprijsontwikkeling van de onderhanden projecten.

De door mij opgedane ervaring met deze werkwijze is beschikbaar om ook in uw bedrijf een organisatiewijziging te begeleiden. Daarnaast is het mogelijk om mijn expertise aan te wenden in complexe projecten, zowel in de eerste fase als bij (indien gewenst) de verdere voortgang. In beide gevallen kan ik optreden als adviseur dan wel als actief uitvoerende.